Styrelsen

Elsa Undin

  1. f. 1994. Utbildad musiker & ljudtekniker. Har jobbat med allt från demensvård till försäkringar. Jobbar idag som bredbandssupport. Kassör & aktivistsamordnare i F! Sundsvall.
    Brinner för kvinno-och tjejjourer, klassfrågor och djurrätt.

Ingrid Möller

  1. 70 år, Utbildad till arkitekt, byggnadssnickare och arbetsterapeut. Arbetar nu som pensionär med stor stjärnfamilj. Ledamot. Brinner för lika möjligheter för alla barn och för global rättvisa kring klimatfrågan.

Henric Grubbström

  1. f. 1968, egenföretagare inom grafisk produktion. Har även uppdrag i ett antal andra föreningsstyrelser. Brinner vid sidan av föreningslivsfrågor lite extra för småföretagsamhet, sexualpolitik och ungas fri- och rättigheter.

Sara Svanholm

  1. Sara Svanholm, 32 år, sjukgymnast med magisterexamen i folkhälsovetenskap. Doktorand i hälsovetenskap. Ledamot i styrelsen. Brinner för bland annat folkhälsofrågor och allas rätt och möjlighet till hälsa.

Peter Selander

Peter Selander, f. 1974, fil. mag. religionsvetenskap vid Umeå Universitet, studerar bland annat religionskonflikt och kreativitet. Pysslar stor konst. Yogalärare. Vice ordf. & aktivistsamordnare Fi Sundsvall. Brinner för alla människors rätt att känna sig trygga att vara sig själva, mänskliga rättigheter och djurrätt.

Sara-Lisa Brännberg

f. 1979. Utbildad gymnasielärare i media och samhällskunskap. Erfarenhet från både musik, teater och film. Stort intresse för skapande, kultur och integrationsfrågor. Suppleant.