Styrelsen

Tina Willhelmsson

  1. Tina Wilhelmsson, 40 år, visartist. Magisterexamen i politik (PolMag) från Lunds universitet. Ordförande för Fi Sundsvall. Brinner för sexualpolitiken, tillgänglighet och kulturfrågor.

Ingrid Möller

  1. 70 år, Utbildad till arkitekt, byggnadssnickare och arbetsterapeut. Arbetar nu som pensionär med stor stjärnfamilj. Ledamot. Brinner för lika möjligheter för alla barn och för global rättvisa kring klimatfrågan.

Petter Stjernstedt

  1. f. 1984. Utbildad journalist och bibliotekarie. Arbetar på kulturmagasinet som bibliotekarie med ansvar för digital delaktighet. Brinner för feminism, film och frihet åt alla. De tre f:en.

Elsa Undin

  1. f. 1994. Utbildad musiker & ljudtekniker. Har jobbat med allt från demensvård till försäkringar. Jobbar idag som bredbandssupport. Kassör & aktivistsamordnare i F! Sundsvall.
    Brinner för kvinno-och tjejjourer, klassfrågor och djurrätt.

Henric Grubbström

  1. f. 1968, ledamot för FI Sundsvall, egenföretagare inom grafisk produktion. Har även uppdrag i ett antal andra föreningsstyrelser sitter bland annat som ordförande för RFSU Västernorrland. Brinner vid sidan av föreningslivsfrågor lite extra för småföretagsamhet, sexualpolitik och ungas fri- och rättigheter.

Sara Svanholm

  1. Sara Svanholm, 31 år, sjukgymnast med magisterexamen i folkhälsovetenskap, arbetar som projektledare i ett asylprojekt i Landstinget Västernorrland. Ledamot i styrelsen med samordnande ansvar för arbetet med vår kommunpolitik. Brinner för bland annat folkhälsofrågor och allas rätt och möjlighet till hälsa.

Peter Selander

Peter Selander, f. 1974, fil. mag. religionsvetenskap vid Umeå Universitet, studerar bland annat religionskonflikt och kreativitet. Pysslar stor konst. Yogalärare. Vice ordf. & aktivistsamordnare Fi Sundsvall. Brinner för alla människors rätt att känna sig trygga att vara sig själva, mänskliga rättigheter och djurrätt.