Motioner, propositioner och svar

På länkarna nedan hittar du de motioner som skickats in för att beredas på årsmötet. Bifogade  är styrelsens svar och förutom detta finns en proposition från styrelsen om att anta den föreslagna kommunpolitiska plattformen

Svar på motioner FI Sundsvalls Årsmöte 2017

Proposition 1