Kvinnodag med F! Sundsvall

Kom gärna och besök eller hjälp till vid Feministiskt initiativ Sundsvalls bord på kulturmagasinet (Packhusgatan 4, 852 34 Sundsvall).

 

I övrigt ser programmet för dagen ut som följande:

11.30 Invigning – Välkommen!
SJUNG, Flickkören – under ledning av Heidi Jonsson

12.00 Styrka och sammanhållning, kvinnohistoria i textil – Ulrika Mars:
Vad är konst? Konst gror där människor lever. Av tvång eller nödvändighet. Trots att det funnits en vilja att glömma och förminska kvinnors skapande har det skapats rum för detta.

Kan vi börja se skillnad på vad som är förspilld kraft och på vad som stärker och bygger?
Ulrika Mars är textilkonstnär från Montréal, men bor numera i Hägersten och i Hälsingland. Hon har examen i broderi och en egen ateljé. Industri- och kvinnohistoria är ämnen hon ofta utgår från i sitt skapande.

13.00 Trädet & Tårtan
QvinnoUniversitetet. Centerkvinnorna

14.00 Sundsvalls Kvinnokarta
Möt historiska sundsvallskvinnor i deras skilda levnads villkor. Förstå deras insatser i bygget av ett demokratiskt samhälle.
Barbro Björk berättar utifrån Kvinnokartan som utgavs 2015.

15.00 ”No one is for sale”
Agnes och Ebba är två solosångerskor baserad i Sundsvall, som har slagit ihop till en duo och spelar för första gången tillsammans i Kulturmagasinet på Internationella Kvinnodagen.

15.57 Lön hela dagen!
Löneskillnaden mellan kvinnor och män är 13,2 %. Det innebär att kvinnor arbetar gratis efter kl. 15:57 varje dag.

17.00 ”Kvinnorörelser och mångfald:

reflektioner från Guatemala och Sverige” Johanna Bergström
Genom historien så har delar av kvinnorörelsen pratat om vikten av social klass och etnicitet i relation till jämställdhet. Intersektionalitet är ett begrepp som belyser detta.
Vad kan vi lära oss av detta begrepp? Hur ter sig mångfalden bland kvinnor i kampen för jämställdhet i Sverige såväl som Guatemala?

Johanna Bergström är doktor i statsvetenskap och undervisar f .n. på Mittuniversitetet. Hon har tidigare studerat och arbetat i Latinamerika, Nordamerika samt Europa.

18.00 ”Artistliv i kvinnligt perspektiv”, egna sånger och berättelser av Susanne Fellbrink