Vill du bli aktiv i F! Sundsvall?

Vill du hjälpa till med arrangemang, engagera dig mer politiskt eller bara träffa nya människor med samma politiska värderingar som du? Då får du mer än gärna höra av dig till oss och/eller gå med i vår planerings- och diskussionsgrupp för alla aktiva medlemmar i Feministiskt Initiativ Sundsvall på Facebook.

Event

F! Sundsvall vill se stay över Frida Stéenhoff

Feministiskt initiativ Sundsvall stöder förslaget att en skulptur över Frida Stéenhoff skall resas i Sundsvall. Vill du också se Stéenhoff som staty i Sundsvall? Skriv på namninsamlingen!

NAMNINSAMLING FÖR SKULPTUR AV FRIDA STÉENHOFF!
Qvinnouniversitetet Sundsvall/Timrå vill att Sundsvallsprofilen, manusförfattaren och feministen Frida Stéenhoff ska få en egen staty i Sundsvall.

Som ett resultat av arbetet med Sundsvalls kvinnokarta, föddes idén att en porträttskulptur av Frida Stéenhoff skulle resas i Sundsvall i Esplanaden utanför Sundsvalls teater.
#steenhoffsomstaty

Feministen Frida Stéenhoff var verksam och bosatt i Sundsvall 1887-1908, under levnadsåren från 22 år till 43 år. Det var här hennes viktiga teaterpjäser och debattskrifter om fri kärlek, rättvisa för kvinnor och kvinnlig rösträtt tog form. Och det var under denna tid som hon introducerade begreppet FEMINISM i Sverige.

Våren 2016 skickade Föreningen Qvinnouniversitetet Sundsvall/Timrå ett förslag till Kultur- och Fritidsnämnden om att en skulptur över Frida Stéenhoff skulle uppföras i Sundsvall. Svaret blev positivt men avvaktande. Men vi vill inte att förslaget skall rinna ut i sanden!

Du som vill visa ditt stöd för skulpturen, skriv därför under denna namninsamling och visa att vi är många som står bakom förslaget! Listorna samlas in av Qvinnouniversitetet och lämnas sedan till Kultur- och Fritidsnämnden i Sundsvall.

https://www.skrivunder.com/skulptur_av_frida_steenhoff

Fi Sundsvall uppmärksammar 8 mars

Internationella kvinnodagen uppmärksammas på Kulturmagasinet Sundsvall med utställningar, seminarier och underhållning med temat feminism och kvinnohistoria. Eventet arrangeras av Qvinnouniversitetet Sundsvall/Timrå.

Program mellan 11:00-19:00
Fi Sundsvall finns på plats 11:00-17:30
Se hela programmet: http://bit.ly/2lCAUG4

Medarrangörer: Studieförbundet NBV, Fredrika Bremer-förbundet, Sundsvalls kommun, Kvinnogemenskap, Feministiskt intiativ Sundsvall, S-kvinnor, Centerkvinnorna, Kristdemokratiska kvinnoförbundet, SCA, Film Västernorrland, Galleri Silk Art, Unga magasinet.

Anmäl dig på Facebook

Kallelse till F! Sundsvalls Årsmöte 2017

Varmt välkomna ska ni vara att delta vid Feministiskt Initiativ Sundsvalls årsmöte torsdagen den 23 februari klockan 18.00. Mötet kommer hållas på Folkuniversitetet i Sundsvall.

Datum: 23/2 2017

Tid: 18.00

Plats: Folkuniversitetet, Rådhusgatan 34, 852 32 Sundsvall

Maila gärna eller ta kontakt med oss via sociala medier om ni har några frågor om mötet eller hur ni tar er dit! Vi kommer stå och välkomna er i entrén. Om ni inte hittar eller behöver närmare instruktioner går det bra att på mötesdagen ringa till Ida på 0739034454.

Motioner skall skickas till sundsvall@feministisktinitiativ.se eller skriftligen till Malvavägen 3, 86234 Kvissleby senast den 9 februari 2017. Styrelsens svar kommer finnas för nedladdning senast en vecka före årsmötet på FI Sundsvalls hemsida. Om du inte har möjlighet att ladda ner ett svar kan du få det utskickat till dig skriftligen eller via mail. Meddela oss detta på någon av adresserna angivna ovan.

Glöm inte att förnya ditt medlemskap för att få rösta på årsmötet.

Ungefärlig tidsplan:

18.00 Workshop – Genomgång av F! Sundsvalls politiska plattform för 2017

19.00 Årsmötet öppnas

Innan årsmötet kommer ni att få F! Sundsvalls politiska plattform, dagordning för mötet samt en proposition från FI Sundsvalls Styrelse inför mötet.

2017 års verksamhetsplan, ekonomisk redogörelse mm. kommer att finnas tillgänglig på årsmötet.

Dagordning

FI Sundsvalls Årsmöte 2017

 • Mötet öppnas
 • Val av ordförande för årsmötet
 • Val av sekreterare för årsmötet
 • Val av justerare tillika rösträknare
 • Fastställande av dagordning
 • Fastställande av röstlängd
 • Fråga om mötet är behörigt utlyst enligt stadgarna
 • Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut
 • Revisorns berättelse
 • Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
 • Val av ordförande (1 år) för styrelsen (se §9)
 • Val av kassör (1 år) (se §9)
 • Val av övriga styrelseledamöter, och mandatperioder (se §9)
 • Val av suppleanter (se §9)
 • Val av revisor(er)
 • Val av valberedning
 • Val av firmatecknare
 • Val av medlemsregisteransvarig
 • Övriga val
 • Beslut om verksamhetsplan för kommande mandatperiod
 • Motioner och förslag till stadgeändringar
 • Övriga frågor
  1. Val av ombud till F!s kongress 2017
  2. Beslut om att årsmötet utser en redaktionsgrupp som efter mötet och workshopen får i uppgift att sammanställa FI Sundsvalls Politiska Dokumentet.
  3. Beslut om att årsmötet ger styrelsen mandat att ta ett slutgiltigt beslut gällande FI Sundsvalls Politiska Dokumentet efter F!:s nationella kongress för att redaktionsgruppen ska ha möjlighet att se så dokumentet går i linje med eventuella beslut på kongressen som kan påverka Fi Sundsvalls politik.
 • Mötets avslutande

Öppet Styrelsemöte F! Sundsvall

Styrelsemöte för Feministiskt Initiativ Sundsvall! Öppet för alla medlemmar! Adressen är Regementvägen 10, SE-852 38 Sundsvall

Du kan besöka evenemanget och anmäla dig på Facebook om du vill!

Homeparty med Gudrun Schyman!

Gudrun Schyman kommer till Sundsvall den 16 juni!

13230302_888034674653326_7079599162352525663_n

FI Sundsvall bjuder in till Homeparty med Gudrun Schyman! Evenemanget hålls i WF-lokalen på Nybrogatan 30 i Sundsvall. och startar 18.30.
Kom och häng med oss och Gudrun! Föreläsning, feministhäng och fika utlovas! En del F!-merch kommer dessutom att finnas till försäljning. Du kan förhandsanmäla dig på vårt event på Facebook.

Kvinnodag med F! Sundsvall

Kom gärna och besök eller hjälp till vid Feministiskt initiativ Sundsvalls bord på kulturmagasinet (Packhusgatan 4, 852 34 Sundsvall).

 

I övrigt ser programmet för dagen ut som följande:

11.30 Invigning – Välkommen!
SJUNG, Flickkören – under ledning av Heidi Jonsson

12.00 Styrka och sammanhållning, kvinnohistoria i textil – Ulrika Mars:
Vad är konst? Konst gror där människor lever. Av tvång eller nödvändighet. Trots att det funnits en vilja att glömma och förminska kvinnors skapande har det skapats rum för detta.

Kan vi börja se skillnad på vad som är förspilld kraft och på vad som stärker och bygger?
Ulrika Mars är textilkonstnär från Montréal, men bor numera i Hägersten och i Hälsingland. Hon har examen i broderi och en egen ateljé. Industri- och kvinnohistoria är ämnen hon ofta utgår från i sitt skapande.

13.00 Trädet & Tårtan
QvinnoUniversitetet. Centerkvinnorna

14.00 Sundsvalls Kvinnokarta
Möt historiska sundsvallskvinnor i deras skilda levnads villkor. Förstå deras insatser i bygget av ett demokratiskt samhälle.
Barbro Björk berättar utifrån Kvinnokartan som utgavs 2015.

15.00 ”No one is for sale”
Agnes och Ebba är två solosångerskor baserad i Sundsvall, som har slagit ihop till en duo och spelar för första gången tillsammans i Kulturmagasinet på Internationella Kvinnodagen.

15.57 Lön hela dagen!
Löneskillnaden mellan kvinnor och män är 13,2 %. Det innebär att kvinnor arbetar gratis efter kl. 15:57 varje dag.

17.00 ”Kvinnorörelser och mångfald:

reflektioner från Guatemala och Sverige” Johanna Bergström
Genom historien så har delar av kvinnorörelsen pratat om vikten av social klass och etnicitet i relation till jämställdhet. Intersektionalitet är ett begrepp som belyser detta.
Vad kan vi lära oss av detta begrepp? Hur ter sig mångfalden bland kvinnor i kampen för jämställdhet i Sverige såväl som Guatemala?

Johanna Bergström är doktor i statsvetenskap och undervisar f .n. på Mittuniversitetet. Hon har tidigare studerat och arbetat i Latinamerika, Nordamerika samt Europa.

18.00 ”Artistliv i kvinnligt perspektiv”, egna sånger och berättelser av Susanne Fellbrink

Kallelse till F! Sundsvalls ÅRSMÖTE 2016

ÅRSMÖTE den 25/2 2016 kl.18.00 på Mittuniversitetet
Varmt välkomna ska ni vara att delta vid Feministiskt Initiativ Sundsvalls årsmöte torsdag den 25 februari, klockan 18.00. Mötet kommer hållas på Mittuniversitetet i sal N515.

Vi har också glädjen att presentera Tina Wilhelmsson som kommer sjunga och spela för oss när Årsmötet är avslutat. Tina fick bland annat Västerås kulturstipendium 2015 med motiveringen: ”Tina Wilhelmsson använder visor och ett engagerande scenspråk som medel för att skapa ett mer jämlikt samhälle. Med allvar, humor och ironi speglar hon träffsäkert vår samtid. Tina är en uppskattad och flitigt anlitad artist och gör flera hundra spelningar per år i offentliga sammanhang.”
Mer information om Tina hittar ni bland annat här.

Datum: 25/2 2016
Tid: 18.00
Plats: Mittuniversitetet sal N515
Karta över campusområdet. Salen ligger i N-huset på femte våningen:

Maila gärna eller ta kontakt med oss via sociala medier om ni har några frågor om mötet eller hur ni tar er dit! Vi kommer stå utanför och välkomna er i entrén. Om ni inte hittar eller behöver närmare instruktioner går det bra att på mötesdagen ringa till Ida på 0739034454 eller Lill på 0702812444.

Motioner skall skickas till sundsvall@feministisktinitiativ.se eller skriftligen till Malvavägen 3, 86234 Kvissleby senast den 11 februari 2016.

Vi vill också fortsatt flagga för att vi fortsatt söker efter medlemmar som är intresserade av en post i styrelsen samt också ni som vill engagera er mer politiskt för F! Sundsvall! Tveka inte utan hör av er bums till vår mail, sundsvall@feministisktinitiativ.se, eller ta kontakt med oss via sociala medier! Valberedningen i år består av medlemmarna Kerstin Våge och Anna Schönström. Det går också bra att skriftligen skicka förslag på styrelsemedlemmar till Malvavägen 3, 86234 KVISSLEBY för vidarebefordran till valberedningen.

Glöm inte att förnya ditt medlemskap för 2016 för att få rösta på årsmötet.

Ungefärlig tidsplan för Årsmötet:
18.00 Årsmötet öppnas
19.00 Tina Wilhelmsson underhåller
19.30 Styrelsens konstituerande möte öppnas

Dagordning för Årsmötet

Verksamhetsplanen för 2015

2016 års verksamhetsplan, ekonomiska redogörelsen mm kommer att skickas ut via mail senast 2 veckor innan årsmötet. Vi kan även skicka dessa skriftligen mot förfrågan.